Môj cenník pre detskú a rodinnú fotografiu:

Fotografický set malý 10 ks - cena: 150 EUR

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri do 1 hodiny.
Spracovanie, výber a retuš 10 najlepších fotografií.

Napálené CD ktoré obsahuje:

  • 10 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite
  • 10 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie
  • 10 ks farebných fotografií zmenšených pre webové účely

 

Fotografický set STREDNÝ 15 ks - cena: 185 EUR

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri cca 1 - 1,5 hodiny.
Spracovanie, výber a retuš 15 najlepších fotografií.

Napálené CD ktoré obsahuje:

  • 15 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite
  • 15 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie
  • 15 ks farebných zmenšených pre webové účely

 

Fotografický set VEĽKÝ 20 ks - cena: 220 EUR

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri cca 1 – 1,5 hodiny.
Spracovanie, výber a retuš 20 najlepších fotografií, mix portrétov jednotlivých detí + spoločné fotografie.

Napálené CD ktoré obsahuje:

  • 20 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite
  • 20 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie
  • 20 ks farebných zmenšených pre webové účely

 

Zásielka fotografií a CD v kartónovom obale 1. trieda 5 EUR
Cestovné náklady mimo Bratislavu 0,5 EUR/km