Info:

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri do 1 hodiny.
Spracovanie, výber a retuš 10 najlepších fotografií.

Napálené CD ktoré obsahuje:
  • 10 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite.
  • 10 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie
  • 10 ks farebných fotografií zmenšených pre webové účely.
Info:

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri cca 1 - 1,5 hodiny. 

Spracovanie, výber a retuš 15 najlepších fotografií.

Napálené CD ktoré obsahuje:
  • 15 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite.
  • 15 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie.
  • 15 ks farebných zmenšených pre webové účely
Info:

Obsahuje fotografovanie v exteriéri alebo v ateliéri cca 1 – 1,5 hodiny.
Spracovanie, výber a retuš 20 najlepších fotografií, mix portrétov jednotlivých detí + spoločné fotografie.

Napálené CD ktoré obsahuje:
  • 20 ks vyretušovaných farebných fotografií pripravených na tlač v perfektnej kvalite.
  • 20 ks rovnakých fotografií prevedených kvalitne do čiernobielej verzie.
  • 20 ks farebných  zmenšených pre webové účely.
Doplňujúce informácie

Zásielka fotografií a CD v kartónovom obale 1. trieda 5 EUR
Cestovné náklady mimo Bratislavu 0,5 EUR/km